About Us

Dhombig merupakan sebuah platform perkhidmatan perniagaan yang mesra e-dagang. Dengan ciri-ciri e-dagang yang terkehadapan, DhomBig mampu menawarkan e-pemasaran yang meliputi:

1. Proses merancang dan melaksanakan proses jual beli yang sistemetik menggunakan sistem dashboard boleh akses sendiri.

2. Memperkenal, mempromosi dan mengedar produk / servis dalam komuniti usahawan sedia-ada melalui strategi & kempen pemasaran yang boleh diukur keberkesanannya.

3. Membuka peluang individu / syarikat yang ingin memulakan bisnes, tanpa modal & bermodal menjadi sebahagian daripada DhomBig sebagai Affiliate, Ejen, Stokis mahupun Vendor.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan berkaitan DhomBig, boleh hubungi kami (Contact Us)

Menu