About Us

Dhombig merupakan platform e-dagang yang disiapsiagakan teknologi dan strategi terkehadapan yang secara dinamiknya mampu memperkenalkan konsep, kekuatan dan keunikan sesuatu produk atau servis seraya membimbing pelanggan sehingga kepuasan pengulangan pembelian melalui pelbagai strategi pemasaran digital yg sentiasa dalam kesediaan, berangkaian dan menggerakkan.

Memperkenalkan Produk / Servis Anda

Platform DhomBig mampu memperkenalkan konsep, kekuatan & keunikan produk/servis anda melalui pelbagai strategi pemasaran digital melalui social media, content marketing & ejen yang tersedia.

Strategi Pemasaran Digital Yang Membimbing Pelanggan Melalui 5 Fasa

1. Tahu
2. Minat
3. Beli
4. Ulang
5. Kongsi

Kelebihan Platform DhomBig

1. Kesediaan (Readiness)

Melalui platform DhomBig, terdapat beberapa perkara yang telah tersedia, boleh digunakan terus. Antaranya, Ejen yang tersedia, mampu memperkenalkan produk/servis anda, Sistem pemasaran digital yang tersedia, mampu melancarkan kempen pemasaran digital yang teratur berdasarkan tindakan & berpaksikan “result” serta Sistem pengoperasian jualan yang tersedia secara online secara sistematik.

2. Berangkaian (Networking)

Melalui platform DhomBig, terdapat 9 golongan yang menyokong dalam membantu serta melengkapkan keseluruhan ekosistem bisnes melalui digital.

1. Affiliate
2. Dropship
3. Agent
4. Stokist
5. Driver
6. Advertiser
7. Influencer
8. Consultant
9. Vendor

Kesemua golongan ini mampu bekerjasama dalam satu pasukan melalui platform DhomBig.

3. Menggerakkan (Stimulating)

Melalui Platform DhomBig, gabungan mantap antara sistem & golongan usahawan mampu menggerakkan secara keseluruhan proses jual beli yang lebih “transperant”, berdasarkan analisis fakta data dan juga mampu merancang strategi kesinambungan yang mampan.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan berkaitan DhomBig, boleh hubungi kami (Contact Us)

Menu